Lagere risicoklasse hypotheek

Nadat je hypotheek is gepasseerd bij de notaris kunnen er dingen veranderen in de verhouding tussen de hoogte van je hypotheek en de woningwaarde. Dit kan doordat de woning meer waard is geworden of omdat je gedurende de looptijd (extra) hebt afgelost.

Het kan zijn dat deze verhouding dusdanig verandert dat je in een gunstigere risicoklasse valt, in lagere schuld-marktwaardeverhouding. Denk je dat dit voor jou van toepassing is? Dan heb je mogelijk recht op een rente verlaging. Je rente wordt dan aangepast naar het rentetarief dat hoorde bij je nieuwe schuld-marktwaardeverhouding dat gold op het moment van aanvraag van de eerste hypotheek. Alle Dynamic rentetarieven uit het verleden vind je terug op onze rentepagina door te filteren op de juiste datum.

Hoe vraag ik een rente verlaging aan?

Als je een lager rentetarief wilt aanvragen, dan vragen wij je om een nieuw gevalideerd taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) aan ons toe te sturen, via een e-mail aan: service@dynamiccredit.nl met in de onderwerpregel "Rentetarief verlagen", je hypotheeknummer en je achternaam en in de e-mail als bijlage een taxatierapport.

Wanneer je een verzoek indient voor een aanpassing van je risicoklasse, dan wordt je rente de eerstvolgende maand aangepast. Bijvoorbeeld: dien je in maart een verzoek in en wordt deze goedgekeurd, dan krijg je per 1 april een nieuwe rente.

Let op! Wij bevestigen de nieuwe rente op de eerste werkdag van de nieuwe maand per brief. Dien je het verzoek aan het einde van de maand in? Dan kan het zijn dat deze nog niet per de eerste werkdag van de nieuwe maand gewijzigd is. Nadat wij de wijziging met terugwerkende kracht hebben verwerkt ontvang je een bevestiging. Hou hiervoor rekening met een verwerkingstijd van 7 werkdagen.

Hoe weet ik of in aanmerking kom voor een rente verlaging?

Een (versimpeld) rekenvoorbeeld

Stel je hebt een annuïtaire hypotheek afgesloten van € 200.000, en je woningwaarde is getaxeerd voor datzelfde bedrag. De rente heb je voor 10 jaar vastgezet. Stel je hebt na een jaar € 11.000 afgelost, en door een verbouwing is je woning € 10.000 meer waard geworden. Hierdoor is je schuld-marktwaardeverhouding veranderd, van 100% (waar in dit rekenvoorbeeld een rente van 2,42% voor geldt) naar 90% (waar in dit rekenvoorbeeld een rente van 2,05% voor geldt). Je besluit een rente verlaging aan te vragen. Dit betekent dat je voor de resterende 9 jaar rentevast periode 0,37% minder rente betaalt. Dat levert je een besparing van € 7.755 in 9 jaar tijd op!