Voorbeeld Maatwerkberekening

Voor de Dynamic Verhuurhypotheek hanteren wij twee verschillende rekenmethodes: Basis en Maatwerk. De Maatwerkberekening is iets ingewikkelder en zit niet standaard in adviessoftware. Denk je dat je dossier alleen past in de Maatwerkberekening? Neem dan even contact met ons op.

Je kan (verwachte) huurinkomsten meenemen in de maximale hypotheekberekening voor de Dynamic Verhuurhypotheek. In principe gaan we hiervoor uit van het laagste van de markthuur (zoals vastgesteld in een gevalideerd taxatierapport) of de huurinkomsten uit een getekend huurcontract. Als de woning nog niet verhuurd is, rekenen we met 50% van de markthuur.

Als de hypotheek volgens deze berekening niet passend is, is het mogelijk om (onder voorwaarden) een maatwerkberekening toe te passen. In deze berekening tellen we de huurinkomsten op bij de maximale financieringslast in plaats van ze op te tellen bij het toetsinkomen. Hierdoor kan in veel gevallen de maximale hypotheekberekening hoger uitvallen. Deze aanvragen beoordelen we op individuele basis.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Infographic rekenvoorbeeld maatwerk methode