Maatwerkberekening

Voor de Dynamic Verhuurhypotheek hanteren wij twee verschillende rekenmethodes: Basis en Maatwerk. In principe gaan we uit van de basisberekening, maar als dit niet past is het mogelijk om een maatwerkberekening toe te passen. Dit soort aanvragen beoordelen we, de naam zegt het al, op maat. Volgens deze methode kunnen klanten meer lenen, maar het proces is iets ingewikkelder en zit niet standaard in adviessoftware.

scroll

Over de rekenmethodes

Basismethode

Je kan (verwachte) huurinkomsten meenemen in de maximale hypotheekberekening voor de Dynamic Verhuurhypotheek. In principe gaan we hiervoor uit van 100% van de huurinkomsten uit een getekend huurcontract of 50% van de markthuur (zoals vastgesteld in een gevalideerd taxatierapport) als de woning nog niet verhuurd is.

We gaan ervan uit dat de taxateur rekening houdt met het woningwaarderingsstelsel en dat als de woning onder de liberalisatiegrens valt, de sociale huurprijs is aangegeven als markthuur.

Maatwerkmethode

In deze berekening tellen we de huurinkomsten op bij de maximale financieringslast in plaats van ze op te tellen bij het toetsinkomen. Als er een getekend huurcontract is rekenen we met 80% van de huurinkomsten. Is de woning niet verhuurd? Dan rekenen we met 50% van de markthuur.

Hierdoor kan in veel gevallen de maximale hypotheekberekening hoger uitvallen. Meer over de twee rekenmethodes zie je onderaan deze pagina onder het kopje ‘Rekenvoorbeeld’.

Voorwaarde voor het toepassen van de maatwerkberekening is dat het jaarlijks inkomen van de hoofdaanvrager (zonder huurinkomsten) tenminste € 36.000 is en je de lasten van je huidige woning op dit inkomen kan dragen.

Meer over maatwerk

Aanvullende documenten

Met onze maatwerkberekening wijken we af van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet. Hierin staan standaard rekenregels beschreven, waarvan je mag afwijken als de verstrekking als verantwoord wordt beschouwd.

Maar wat is verantwoord? Om hier een goede afweging over te maken hebben we een duidelijk overzicht nodig. In onze acceptatiehandleiding en op onze website vind je welke voorwaarden wij stellen aan aanvragen volgens de basismethode.

Om aan te tonen dat een hogere verstrekking op basis van de maatwerkmethode verantwoord is kunnen we daarnaast deze aanvullende documenten opvragen:

  • Vermogenspositie
  • Herkomst eigen middelen
  • IB-aangifte
  • Nibud bufferberekening i.v.m. maatwerktoetsing

Proces

Uiteraard passen we altijd het vier-ogenprincipe toe op dossiers. Ook bij maatwerk beoordelen twee acceptanten of de aanvraag past op onze voorwaarden.

Omdat we met maatwerk afwijken van de standaard hypotheeknormen vinden we het nog belangrijker dan normaal dat de verstrekking verantwoord en passend is.

Hiervoor bestaat een speciale interne kredietcommissie. Deze commissie toetst bijvoorbeeld of de combinatie van het inkomen en de financiële buffer voldoende is om financiële tegenslagen en leegstand op te vangen.

Soms blijkt tijdens deze beoordeling dat er nog extra informatie nodig is. Ook vindt bij maatwerk een wettelijk verplichte aanvullende vastlegging plaats.

Extra doorlooptijd

Zoals je kan lezen heeft deze methode iets meer voeten in de aarde, waardoor het proces doorgaans ook langer duurt.

Hoeveel langer is dit dan? Zodra we alle aanvullende informatie hebben ontvangen en het maatwerkdossier compleet is, gaat deze naar de kredietcommissie.

Infographic rekenvoorbeeld maatwerk methode