Service & Contact

Waar gaat je vraag over?

Kies hieronder een onderwerp

 • Alle onderwerpen
 • Aanvraagproces
 • Voorwaarden
 • Huurinkomsten & Belasting
 • Onderpand
 • Taxatie
 • Verhuur
 • Documenten
 • Productkenmerken
 • Risico's
 • Klacht

Heb je interesse in een Dynamic Verhuurhypotheek? Je kan deze aanvragen via een adviseur met een Dynamic aanstelling. Ben je benieuwd welke adviseurs een Dynamic Verhuurhypotheek voor je kunnen aanvragen? Neem contact met ons op.

Het is op dit moment niet mogelijk om direct bij Dynamic een verhuurhypotheek aan te vragen.

We streven er naar om jou en je adviseur zo snel mogelijk te helpen met de hypotheekaanvraag. Wat vooral van invloed is op de doorlooptijd van de aanvraag is of er gebruik gemaakt wordt van onze basis- of maatwerkberekening.

Als de aanvraag past op de basisberekening, kan je rekening houden met de doorlooptijd die hier actueel wordt bijgehouden. Als er aanvullende informatie opgevraagd en beoordeeld moet worden geeft dit een extra doorlooptijd van maximaal 3 werkdagen.

Het is ook mogelijk om een maatwerkberekening toe te passen. Aangezien je op basis van deze berekening meer kan lenen, zijn er aanvullende checks nodig om te beoordelen of dit verantwoord is. Dit zorgt er voor dat de aanvraag langer kan duren. De extra doorlooptijd verschilt per dossier. Bekijk voor meer informatie de pagina over de verschillende rekenmethodes.

Zolang je voldoende inkomen en vermogen hebt om de lasten van de Dynamic Verhuurhypotheek te dragen en je voldoet aan onze overige acceptatiecriteria, kan je bij ons gewoon een verhuurhypotheek afsluiten.

Een uitgebreid overzicht van onze acceptatiecriteria vind je in onze Acceptatiehandleiding.

Op dit moment mag je niet meer dan vier panden in bezit hebt. We vinden het belangrijk dat we jou als consument beschermen en voorkomen dat je een besluit neemt waarbij de risico’s niet of nauwelijks te overzien zijn. Om dit te garanderen moet jij als klant gedefinieerd worden als consument en niet als professional. Bij een aanvraag van de Dynamic Verhuurhypotheek valideren we dat met het Formulier Consument. Hiermee geef je aan dat je, inclusief de te financieren woning bij Dynamic, niet meer dan vier onderpanden in bezit hebt.

Via ons contactformulier kun je een oriëntatiegesprek plannen met een onafhankelijk adviseur. Zij kunnen je adviseren over een verhuurhypotheek. Bijna alle hypotheekadviseurs in Nederland kunnen de Dynamic Verhuurhypotheek sluiten. Heb je jouw eigen adviseur gekozen die niet direct bij ons de hypotheek aan kan vragen? Vraag dan of ze contact met ons opnemen. Binnen een paar dagen hebben wij een aanstelling geregeld, en hoeft het aanvraagproces van jouw verhuurhypotheek geen vertraging op te lopen.

Ja, het is mogelijk om, naast je eigen woning, maximaal vier woningen aan te schaffen met een Dynamic Verhuurhypotheek. Het totale hypotheekbedrag mag maximaal € 1.000.000 bedragen.

Dit mag zeker familie zijn. Bijvoorbeeld je studerende kinderen of je ouders.

Verhuur je de woning aan je kind en wonen er ook andere studenten? Dan kan je te maken hebben met kamerverhuur (een huurcontract per kamer). Dit is alleen toegestaan als er een familielid t/m de 2e graad in de woning woont.

De familiegraden:

 • Eerstegraads: partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen.
 • Tweedegraads: (stief)broers, (stief)zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers.
 • Derdegraads (kamerverhuur niet toegestaan): ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders, achterkleinkinderen.

In andere situaties is kamerverhuur niet toegestaan.

Let op! In sommige gemeentes is het verplicht een vergunning te hebben voor kamerverhuur. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze te regelen voordat je een aanvraag doet.

We maken hierbij verschil tussen de kale huurinkomsten uit de te financieren woning en kale huurinkomsten uit andere woningen. Ook is het belangrijk of we gebruik maken van de basis- of maatwerkberekening. Het eerste verschil leggen we hieronder uit. Voor meer informatie over de verschillende berekening kan je op onze speciale pagina hierover bekijken.

Huurinkomsten te financieren woning Hier hangt het of er een getekend huurcontract is. Wil je weten wat dit precies betekent voor de hoogte van de huurinkomsten die we meenemen? Kijk dan in onze acceptatiehandleiding bij hoofdstuk 4.8. Huurinkomsten.

Huurinkomsten overige woningen De huurinkomsten worden eerst verminderd met exploitatielasten. Hoeveel van de huurinkomsten we mee kunnen nemen hangt ook af van de last die er tegenover staat. Wanneer de lasten hoger zijn dan inkomsten dan houden we rekening met deze last, en andersom. In onze acceptatiehandleiding kun je in hoofdstuk 4.8.2. Overige woningen hier meer over lezen. Daarnaast kun je op de website onze vormvereisten vinden. Hier kun je terugvinden welke documenten wij ten minste nodig hebben om deze inkomsten te kunnen beoordelen

Je woning voor kortere perioden verhuren, ook wel vakantieverhuur genoemd, is niet toegestaan in combinatie met een Dynamic Verhuurhypotheek.

Een huurder mag in principe gewoon een ondernemer zijn, maar de woning mag niet zomaar voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. Bekijk ook de website van de Belastingdienst.

Nee, het is helaas niet mogelijk om een recreatiewoning te financieren met een Dynamic Verhuurhypotheek.

Je kan een Dynamic Verhuurhypotheek aanvragen voor elke courante woning die geschikt is voor verhuur. Er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden die wij stellen aan onderpanden.

Een uitgebreid overzicht van onze acceptatiecriteria vind je in onze Acceptatiehandleiding Dynamic.

Om de woningwaarde vast te stellen en aan te tonen dat de woning courant voor de verkoop en verhuur is kan je een taxateur inschakelen. Deze stelt een rapport op, op basis van een aantal factoren. De waarde is vooral afhankelijk van twee factoren.

Eigenschappen van de woning

Bij de eigenschappen van de woning moet je onder andere denken aan de locatie, het afwerkingsniveau, de staat van onderhoud, de hoeveelheid vierkante meters en het type woning.

De exploitatiemogelijkheden van de woning

De exploitatiemogelijkheden van de woning zijn ook belangrijk bij het bepalen van de waarde. Is de woning al verhuurd of is er juist sprake van leegstand? Loopt het huurcontract nog lang? Is de huurprijs marktconform? Wat is de huurwaarde? Heb je te maken met achterstallig onderhoud?

Allemaal factoren die van invloed zijn op de uiteindelijke marktwaarde in verhuurde staat.

Je bestaande hypotheeklasten worden meegenomen in de berekening van je maximale verhuurhypotheek. Andersom, als je een verhuurhypotheek hebt afgesloten en je vraagt een nieuwe hypotheek aan, dan wordt bij de berekening hiervan je verhuurhypotheeklast meegenomen als betalingsverplichting.

Let op! Niet alle geldverstrekkers nemen huurinkomsten mee bij het bepalen van toetsinkomen, maar brengen wel de gehele last van de verhuurhypotheek in mindering als betalingsverplichting.

Net als bij een reguliere hypotheek wordt je na afloop van je rentevastperiode een nieuw aanbod gedaan. Je kan je rente opnieuw voor dezelfde periode vastzetten voor de dan geldende rente, of een andere rentevastperiode kiezen. De aangeboden rentes zijn gelijk aan de rentes die op dat moment worden aangeboden aan nieuwe klanten met hetzelfde risicoprofiel. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je lening te herfinancieren.

Waar ben ik als verhuurder allemaal verantwoordelijk voor? Als verhuurder heb je drie hoofdverplichtingen naar je huurder toe:

 • Je zorgt ervoor dat de woning beschikbaar en bewoonbaar is.
 • Je bent verantwoordelijk voor al het groot onderhoud en grote reparaties, zoals buitenschilderwerk en onderhoud aan het dak. De huurder is verantwoordelijk voor klein onderhoud, zoals het verven van muren in de woonkamer.
 • Je verschaft de huurder rustig woongenot, wat inhoudt dat je ervoor zorgt dat de huurder zijn woning behoorlijk kan bewonen. Als er sprake is van overlast van een omwonende of een andere huurder, ben jij in eerste instantie verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing.

Heb je een huurder gevonden? Dan is het zaak om een goed huurcontract te sluiten waar zowel jij als de huurder tevreden mee kan zijn. Hierin leg je de afspraken die jullie onderling maken vast. Op de website van de Rijksoverheid vind je een heldere uitleg en een aantal goede modelhuurcontracten vinden. Deze kan je eventueel aanvullen met afspraken die je persoonlijk belangrijk vindt.

Een woning mag in de vrije sector verhuurd worden als de huurprijs boven de liberalisatiegrens ligt. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de regering, en is hier te vinden.

Ook al wordt het de vrije huur sector genoemd, is er wel wet- en regelgeving van toepassing. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.

Ligt de kale huurprijs onder deze grens, dan valt de woning onder sociale huur en zijn extra regels van toepassing.

Ja, ook woningen onder de liberalisatiegrens kan je financieren met een Dynamic Verhuurhypotheek. Er is wel andere wet- en regelgeving van toepassing. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.

In principe mag je de huur voor de woning eens in de 12 maanden verhogen. Met hoeveel, dat hangt af van wat er in het huurcontract staat. Ga voor meer informatie over naar de website van de Belastingdienst.

Het kan zijn dat je huurder zich niet aan de afspraken houdt die je in het huurcontract bent overeengekomen. Wat doe je dan? Let op de volgende zaken:

Hanteer een opzegtermijn

Voor huurders is dit wettelijk gezien een maand. Voor verhuurders minimaal drie maanden. De opzegging moet schriftelijk per aangetekende brief gedaan worden.

Hou rekening met huurbescherming

Nederlandse huurders genieten huurbescherming. Dit betekent dat je niet zomaar de huur op mag zeggen. Er zijn een paar uitzonderingen:

 • De huurder betaalt de huur niet of bezorgt overlast
 • De huurder accepteert een redelijke wijziging in het huurcontract niet
 • Je hebt als verhuurder de woning dringend zelf nodig.

Borgsom

Aan het begin van het huurcontract kan je de huurder vragen een borgsom te betalen, in de meeste gevallen een bedrag gelijk aan een maand huur. Wanneer de huurder eerder uit de woning vertrekt dan afgesproken, kan dit reden zijn om de borgsom te laten vervallen. Hiermee geef je jezelf een maand de tijd om een nieuwe huurder te vinden.

Meestal niet. In sommige gemeentes zijn er wel vergunningen vereist. Twijfel je? Vraag het na bij de gemeente.

Let er bij een appartementsrecht op dat de Vereniging van Eigenaars verhuur toestaat.

Globaal gezien vragen we documenten die over je identiteit, je inkomen, de huurovereenkomst, het onderpand, je vermogen en verzekeringen gaan.

Bij een verhuurhypotheekaanvraag lever je altijd een taxatierapport aan. Om zeker te weten dat dit rapport aan onze eisen voldoet, maak je gebruik van een taxatierapport van Dynamis of een gevalideerd taxatierapport. Gevalideerd betekent dat het rapport is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd instituut dat een overeenkomst heeft met- en geregistreerd is bij Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Ga je verbouwen? Dan moeten in het rapport zowel de marktwaardes voor als na verbouwing vermeld worden. Uit het rapport blijkt wat je gaat verbouwen.

In veel gevallen zijn je huurinkomsten niet belast. Denk wel aan de vermogensrendementheffing voor het bezit van een woning. Welke belastingen van toepassing zijn op jou is afhankelijk van je specifieke situatie. We raden je aan om je goed te laten informeren door je adviseur over de fiscale gevolgen van het bezit van een verhuurwoning.

Kijk bijvoorbeeld op de website van de Belastingdienst.

Wanneer je een aanvraag voor een verhuurhypotheek doet, volg je in de meeste gevallen de volgende stappen:

 • Je bekijkt onze website. Je leest je goed in over de voorwaarden, risico’s en productkenmerken.
 • Je gaat naar een HDN-aangesloten adviseur in de buurt. Weten welke adviseurs zijn aangesloten? Neem contact met ons op.
 • In een adviesgesprek bespreek je met je adviseur of een verhuurhypotheek de juiste keuze is.
 • Zijn jullie erover eens dat dit een interessante keuze is? Dan voert je adviseur de aanvraag in zijn adviessoftware in.
 • Wij toetsen of je aanvraag aan onze voorwaarden voldoet.
 • Voldoe je aan onze voorwaarden? Dan reserveren wij het geld voor je verhuurhypotheek en bieden we je een indicatief aanbod aan. In het aanbod vind je een documentenlijst met stukken die nodig zijn om de aanvraag af te ronden.
 • Ben je tevreden met de indicatieve offerte? Dan accepteer je het aanbod.
 • Je kan de aanvraag gaan afronden. Alle gevraagde stukken lever je aan via je adviseur.
 • Vraag een taxatierapport aan via de Dynamic Taxatie Opdrachtbrief [link naar brief] Let op! Het is belangrijk dat je deze opdrachtbrief gebruikt, om aan je taxateur aan te geven dat de taxatie afwijkt van een reguliere eigen woning taxatie.
 • Je hebt alle gevraagde documenten aangeleverd, onze acceptanten kunnen ze gaan beoordelen.
 • Is alles akkoord bevonden? Dan ontvang je een definitief aanbod. Deze kan je gaan ondertekenen.
 • Wij ontvangen de getekende definitieve offerte en schakelen de notaris in.
 • Je gaat naar de notaris om te ondertekenen en de sleutels te ontvangen.

Het is op dit moment niet mogelijk om direct bij Dynamic een verhuurhypotheek aan te vragen.

Het klopt dat je per jaar 10% van de hoofdsom boetevrij mag aflossen. Verder mag je volledig boetevrij aflossen wanneer je partner komt te overlijden, aan het einde van een rentevastperiode of wanneer je de woning weer verkoopt.

Je kan maximaal 90% van de getaxeerde woningwaarde in verhuurde staat lenen met de Dynamic Verhuurhypotheek. De overige 10% moet je dus minimaal aan eigen geld meenemen, plus de kosten koper. Benieuwd of je een Dynamic Verhuurhypotheek kan krijgen? Neem contact met ons op.

Het kopen van vastgoed voor de verhuur brengt natuurlijk risico met zich mee. Onverwachts groot onderhoud, de huizenmarkt kan instorten, lastige huurders, een gebrek aan huurders, overheidsingrijpen. Het is belangrijk dat je je goed bewust bent van deze risico’s. Alleen dan kan je een bewuste keuze maken om te investeren in vastgoed.

Dat kan voorkomen. De hypotheeklasten lopen ondertussen gewoon door. Je moet er dus voor zorgen dat je een buffer hebt die een tijdelijke terugval in huurinkomsten kan opvangen.

Wanneer je 70 jaar of ouder bent én je inkomen is nodig voor het verkrijgen van de lening, dan ben je verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten voor de periode dat de hoofdsom hoger is dan 80% van de marktwaarde van je (nieuwe) woning.

Het BKR registreert iedereen in Nederland die een krediet heeft. Het gaat hier bijvoorbeeld om leningen of creditcards, maar ook betalingsregelingen voor een auto of een mobiele telefoon. Zo kan er bij het aanvragen van een nieuwe lening of hypotheek rekening worden gehouden met bestaande leningen zodat iemand niet meer leent dan verantwoord is.

Het is niet mogelijk om een Dynamic Verhuurhypotheek aan te vragen als er op jouw naam een achterstandsmelding geregistreerd staat bij het BKR. Ongeacht of deze is hersteld of niet.

Daarnaast hebben wij de plicht op ons genomen om jouw Dynamic Verhuurhypotheek aan te melden bij het BKR. Ook bij achterstanden zullen wij dit melden. Dit kan invloed hebben op een eventuele volgende financieringsaanvraag.

Er kunnen maximaal 3 aanvragers aan een verhuurhypotheek gekoppeld worden. We maken een uitzondering voor een tweetal echtparen die beide in gemeenschap van goederen getrouwd zijn.

Er kan een hypotheek verstrekt worden als de grond in erfpacht wordt uitgegeven door de Staat der Nederlanden, de provincie, gemeente of het waterschap. Als de grond in erfpacht wordt uitgegeven door een andere partij (particulier), dan moet een erfpachtopinie worden overlegd die door ons beoordeeld zal worden.

Er zijn veel verschillende type onderpanden geschikt voor een Dynamic Verhuurhypotheek. Wil je checken of jouw gewenste onderpand acceptabel is? Kijk dan in onze acceptatiehandleiding bij hoofdstuk 5.5. Type onderpanden. Hier houden we een lijst bij van (on)acceptabele onderpanden. Staat het type onderpand hier niet of twijfel je waar jouw onderpand onder valt? Neem dan gerust contact met ons op.

Nee, wij financieren alleen onderpanden in Nederland (Caribisch Nederland niet inbegrepen).

We doen ons best om je zo goed mogelijk te helpen. Ben je toch niet tevreden, dan kan je een e-mail sturen naar klachten@dynamiccredit.nl of een brief sturen naar: Dynamic Credit Financieringen B.V., Frederik Roeskestraat 97 D 1076 EC Amsterdam.

In je e-mail of brief omschrijf je jouw klacht en geef je ons jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij zullen je dan binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie geven.

Als je klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan je jouw klacht binnen drie maanden na ontvangst van onze inhoudelijke reactie voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), dit kan via Kifid.nl of het Europees ODR Platform.

Kom je in betalingsproblemen voor de Dynamic Verhuurhypotheek, dan val je onder bijzonder beheer. Hierbij zullen we op zoek gaan naar een oplossing die voor alle partijen werkzaam is, waarbij woningbehoud het uitgangspunt is en verlies wordt vermeden of beperkt. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen via bijzonderbeheer@dynamiccredit.nl

Momenteel werken wij samen met vier rekenexperts die bewezen hebben vakkundig een verklaring af te kunnen geven. Voor ons is deze ervaring belangrijk om duidelijkheid te kunnen geven over het inkomen waar wij mee rekenen voor de hypotheekaanvraag. Je mag er dus vanuit gaan dat het afgegeven inkomen leidend is voor de hypotheekaanvraag. Goed om te weten is dat de rekenexperts geen andere activiteiten mogen doen voor de consument. Hierdoor sluiten we belangenverstrengeling uit en raakt de rekenexpert verder niet betrokken bij het financiële vraagstuk.

Momenteel zijn de vier rekenexperts waar wij mee samenwerken:

 • Raadhuys
 • Zakelijk Inkomen B.V.
 • Pentrax
 • Overviewz

Kies een van onderstaande contactopties

Ik ben adviseur en zoek contact met een specialist

Uiteraard geeft je adviessoftware het snelst inzicht in de status van je aanvraag en kan je in het acceptatiekader teruglezen hoe we met je aanvraag omgaan. Maar misschien heb je hier toch vragen over of wil je ons over iets anders spreken. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00u op 024 – 8000 780.

Vragen kan je natuurlijk ook mailen naar verhuur@dynamiccredit.nl. Binnen twee werkdagen heb je antwoord van ons. Vragen over een lopend dossier kan je mailen naar acceptatie@dynamiccredit.nl.

Ik ben adviseur maar heb nog geen aanstelling

Ben je geïnteresseerd in een aanstelling bij Dynamic? We werken graag met je samen! Stuur een e-mail naar samenwerken.verhuur@dynamiccredit.nl, dan vertellen wij welke voorwaarden er zijn en welke stappen je nog moet ondernemen voordat je een aanvraag kan doen.

Heb je een vraag over een foutmelding of de status van je aanstelling? Bel of WhatsApp ons met je vraag, dan helpt het Dynamic Warm Welkom team je verder.

Bellen: 020 – 28 07 190

WhatsApp: 06 – 25 35 87 75 (niet bedoeld voor de status van een lopende aanvraag)

Ik heb al een lopende hypotheek bij Dynamic

Heb je een vraag over je lopende hypotheek, bijvoorbeeld over je een bouwdepot of je 'MijnLeningInzicht'? Laat het ons weten per mail via service@dynamiccredit.nl of bel naar 010 – 2422 280 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30).

Ben je bezig met je aanvraag en heb je hier een vraag over? Wij kunnen je daar helaas niet bij niet helpen. Je adviseur kan al je vragen beantwoorden of zelf contact met ons opnemen.

Ik heb nog geen lopende hypotheek bij Dynamic

Heb je vraag over verhuurhypotheken? Of ben je geïnteresseerd? Wij helpen je graag verder! Plan een gratis oriëntatiegesprek.

Plan een gesprek