Taxatiebeleid Dynamic Verhuurhypotheek

Hieronder zie je de vereisten die wij stellen aan een taxatierapport voor een Dynamic Verhuurhypotheek.

Vrije keuze aan taxateurs

Wij accepteren taxatierapporten van alle taxateurs die hun rapporten opstellen op basis van de volgende taxatiesoftware/taxatiemodellen:

 • fluX
 • NWWI

Daarnaast worden, bij uitzondering, taxatierapporten van de volgende taxatiekantoren geaccepteerd:

Hoe kom je erachter welke software of modellen een taxateur gebruikt?

Dat kun je het beste zelf vragen aan de taxateur die je hebt uitgekozen.

Richtlijnen NRVT

Het taxatierapport moet opgesteld zijn volgens de richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Belangrijk is dat de taxateur ingeschreven staat bij de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed.

Wat zijn verplichte onderdelen in het taxatierapport?

Om een taxatierapport voldoende te kunnen beoordelen zijn onderstaande onderdelen verplicht om op te nemen.

1. Opdracht
 • Eerste opdrachtgever is de klant. De klant dient dan ook de opdracht in bij de taxateur en betaalt hiervan de factuur.
 • De mede opdrachtgever is Dynamic Credit Financieringen B.V.
2. Marktwaarde
 • Marktwaarde in verhuurde staat
 • Marktwaarde in onverhuurde staat (vrij van huur en gebruik/leegwaarde)
 • Indien van toepassing: marktwaarde na verbouwing in verhuurde staat
 • Indien van toepassing: de marktwaarde k.k. vrij van huur en gebruik (leegwaarde) na verbouwing
 • Een onderbouwing en beoordeling van eventuele bijzondere uitgangspunten
 • De waardeberekening is volgens de BAR/NAR-methode (i.c.m. een andere waarderingsmethode) inclusief:
 • Minimaal 3 huurreferenties
 • Minimaal 3 koopreferenties
3. Markthuur
 • Bruto huur en netto huur
 • Exploitatielasten in euro’s en percentage
4. Objectinformatie
 • Mate van verhuurbaarheid uitgedrukt in maanden
 • Mate van verkoopbaarheid uitgedrukt in maanden
 • De verkooptermijn en verhuurtermijn waarbinnen de getaxeerde marktwaarde en getaxeerde markthuur gerealiseerd kan worden
 • Kadastrale aanduiding
 • Gegevens met betrekking tot de erfpacht: duur, canonverplichting, etc.
 • Energielabel of reden niet aanwezig
 • Onderhoud- en bouwkundige staat en milieuverontreiniging
 • Omschrijving van bekende omstandigheden die de marktwaarde van de woning binnen een afzienbare tijd kunnen beïnvloeden
5. Vereniging van Eigenaren (in het geval van een appartementsrecht)
 • De beperkende bepalingen voor verhuur vanuit de VvE (of dat deze er niet zijn)
 • KvK nummer VvE
 • Maandelijkse bijdrage
 • Financiële positie (inclusief reservefonds)
 • Reservering voor onderhoud voldoende om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
6. Bijlagen
 • Akte van levering en/of koopakte
 • De WWS-puntentelling en berekening maximale huurprijs op basis van het huidige model (2023)
 • De WWS-puntentelling en berekening maximale huurprijs op basis van het nieuwe model (voorzien 2024 – ook bekend als regulering van het middenhuursegment)
 • Kadastraal uittreksel
 • Huurovereenkomsten en indien aanwezig huurlijst
 • Indien kamerverhuur: Omgevingsvergunning, omzettingsvergunning of reden niet aanwezig
 • Indien bouwkundige splitsing: Omgevingsvergunning, vergunning woningvorming of reden niet aanwezig
 • Indien kadastrale splitsing: Splitsingsvergunning, splitsingsakte of reden niet aanwezig
 • Indien verhuurverbod (opkoopbescherming): Verhuurvergunning/vergunning opkoopbescherming of reden niet aanwezig
 • Indien verbouwing: Verbouwingsbegroting
 • Foto’s van alle vertrekken van de woning en verkeersruimtes of toelichting van de taxateur waarom dit niet mogelijk is en/of niet noodzakelijk wordt geacht.