Documentenchecker

Wil je een gepersonaliseerde vormvereisten- en documentenlijst? Vul dan eerst een korte vragenlijst in, wij stellen wij een lijst op die past bij jouw situatie

Offertes & Bijlages

Garantieverklaring

Beschrijving en vormvereisten

Offertes & Bijlages

SEPA-machtiging

Beschrijving en vormvereisten

Offertes & Bijlages

Verlengingsvoorstel

Beschrijving en vormvereisten

Offertes & Bijlages

Bindend krediet aanbod (BKA)

Beschrijving en vormvereisten

Persoonsgegevens

Legitimatiebewijs

Beschrijving en vormvereisten

Inkomen uit loondienst

Werkgeversverklaring

Beschrijving en vormvereisten

Inkomen uit loondienst

Salarisstrook

Beschrijving en vormvereisten

Inkomen uit loondienst

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Inkomen uit loondienst

Jaaropgave

Beschrijving en vormvereisten

Zelfstandig Inkomen

Inkomensverklaring

Beschrijving en vormvereisten

Zelfstandig Inkomen

Jaarrekening onderneming

Beschrijving en vormvereisten

Pensioen (toekomstig binnen 10 jaar & huidig)

Uitdraai MijnPensioenoverzicht.nl

Beschrijving en vormvereisten

Pensioen (toekomstig binnen 10 jaar & huidig)

Uniform Pensioen Overzicht

Beschrijving en vormvereisten

Huurinkomsten

Huurcontract

Beschrijving en vormvereisten

Huurinkomsten

Huurbijschrijvingen

Beschrijving en vormvereisten

Huurinkomsten

Beheerders- overeenkomst

Beschrijving en vormvereisten

Te financieren woning

Koopcontract

Beschrijving en vormvereisten

Te financieren woning

Koop- aanneemovereenkomst

Beschrijving en vormvereisten

Te financieren woning

Taxatierapport incl. bijlage

Beschrijving en vormvereisten

Te financieren woning

Nieuwbouw- taxatierapport

Beschrijving en vormvereisten

Te financieren woning

Bouwkundig rapport (indien opgemaakt)

Beschrijving en vormvereisten

Te financieren woning

Schuldrestopgave huidige hypotheek inclusief boeteopgave (oversluiten)

Beschrijving en vormvereisten

Overige panden in bezit

Schuldrestopgave hypotheek

Beschrijving en vormvereisten

Overige panden in bezit

WOZ beschikking, taxatierapport of koopovereenkomst niet ouder dan 2 jaar

Beschrijving en vormvereisten

Financiering

Financieringsopzet

Beschrijving en vormvereisten

Financiering

IB-aangifte

Beschrijving en vormvereisten

Woonlasten

Schuldrestopgave lopende hypotheek

Beschrijving en vormvereisten

Woonlasten

Huurlasten

Beschrijving en vormvereisten

Eigen middelen/vermogen

Overzicht eigen middelen

Beschrijving en vormvereisten

Eigen middelen/vermogen

Herkomst eigen middelen

Beschrijving en vormvereisten

Eigen middelen/vermogen

Overzicht van de vermogenspositie van de klant

Beschrijving en vormvereisten

Eigen middelen/vermogen

Schenkingsovereenkomst

Beschrijving en vormvereisten

Eigen middelen/vermogen

Onttrekkingsverklaring ondernemer

Beschrijving en vormvereisten

Kredieten/(onderhandse)leningen

Schuldrestopgave krediet

Beschrijving en vormvereisten

Kredieten/(onderhandse)leningen

Aflosbewijs krediet

Beschrijving en vormvereisten

Kredieten/(onderhandse)leningen

Correspondentie DUO waaruit de oorspronkelijke schuld, aflosregeling en huidige rente blijkt

Beschrijving en vormvereisten

Kredieten/(onderhandse)leningen

DUO Bewijs extra aflossing (indien van toepassing)

Beschrijving en vormvereisten

Kredieten/(onderhandse)leningen

Leningovereenkomst

Beschrijving en vormvereisten

Persoonsgegevens

Verblijfsvergunning

Beschrijving en vormvereisten

Persoonsgegevens

Uittreksel Basis Registratie Personen of officieel document BSN (bij bindend krediet aanbod)

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding <12 jaar geleden

Echtscheidingsvonnis

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding <12 jaar geleden

Inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding <12 jaar geleden

Echtscheidingsconvenant

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding <12 jaar geleden

(Concept) akte van levering/verdeling

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding >12 jaar geleden

Inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding >12 jaar geleden

Meest recente aangifte IB

Beschrijving en vormvereisten

Toekomstig (hoger) inkomen

Arbeidsovereenkomst nieuw dienstverband

Beschrijving en vormvereisten

Toekomstig (hoger) inkomen

Verklaring werkgever onvoorwaardelijke inkomensverhoging

Beschrijving en vormvereisten

Sociale uitkering

Toekenningsbesluit

Beschrijving en vormvereisten

Sociale uitkering

Verklaring blijvend karakter uitkering

Beschrijving en vormvereisten

Verzekeringen

Opstalverzekering

Beschrijving en vormvereisten

Verzekeringen

Overlijdensrisico-verzekering

Beschrijving en vormvereisten