Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Dynamic is zo ingericht dat de persoonlijke belangen van werknemers in lijn zijn met het algemene beleid, doelen, waarden en langetermijnbelangen van de organisatie. Alle relevante wet- en regelgeving is in acht genomen bij het opstellen van het beloningsbeleid, en heeft als doel om verantwoord en effectief risicomanagement goed te borgen. Dynamic toetst regelmatig het beloningsbeleid om te controleren of het goed functioneert en aan de nieuwste regels, principes en standaarden voldoet.

Vanwege de grootte, interne organisatie, en aard van de werkzaamheden van Dynamic, is het beloningsbeleid ingericht volgens het evenredigheidsbeginsel en is onderhevig aan openbaarmakingsverplichtingen. Variabele beloningen kunnen tot 100% teruggevorderd worden. Wij monitoren het beloningsbeleid continu om te zorgen voor een juiste werking en het in lijn blijven met wetgeving, principes en algemeen gehanteerde standaarden.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar het beloningsbeleid op deze pagina op www.dynamiccredit.com (document in Engels).