Betalingsproblemen

Betalingsproblemen voorkomen

Het is belangrijk om eventuele betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te verhelpen. We staan klaar om je te helpen. Onderaan deze pagina vind je contactinformatie.

Als wij een signaal krijgen dat de betaalbaarheid van je hypotheek potentieel in gevaar komt, dan nemen wij zelf contact met je op. We gaan graag in gesprek om naar een oplossing te zoeken. In dit gesprek denken we graag met je mee over je financiële positie. Zorg ervoor dat je in ieder geval deze documenten bij de hand hebt.

Situatie omschrijving:

• Wat is de situatie die je met ons wilt bespreken?

Gegevens financiële positie (uitgaven, inkomen en vermogenspositie):
 • Inkomsten en uitgaven formulier, inclusief eventuele schulden. Deze vind je hier.
 • Indien je inkomen ontvangt: je meest recente salarisstook of maandspecificatie van je uitkering en/of pensioen.
 • Een bankafschrift zonder doorhalingen van de volledige afgelopen maand van de rekening(en) waarop alle inkomsten binnenkomen en waarvan alle uitgaven worden gedaan.
 • Een overzicht van je spaarrekeningen en bankrekeningen (je vermogenspositie).

Per situatie wordt bekeken of en hoe de betaalbaarheid van de hypotheek kan worden verbeterd om betalingsproblemen te voorkomen. Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende oplossingen overwogen worden:

 • Rente afkoop (vergoedingsvrij), het openbreken van het bestaande rentecontract tegen de huidige rentetarieven waarbij de berekende vergoeding gedeeltelijk of geheel wordt kwijtgescholden.
 • Rente afkoop (tegen vergoeding), het openbreken van het bestaande rentecontract tegen de huidige rentetarieven waarbij de berekende vergoeding wel moet worden voldaan.
 • Betalingspauze, door het tijdelijk stopzetten of verlagen van de te betalen lening termijnen is een betalingsachterstand te voorkomen.
 • Afsplitsen van een deel van de lening, waarbij op het afgesplitste leningdeel een lagere rente van toepassing wordt om de maandlasten te verlagen.
 • Vergoedingsvrij vervroegd extra aflossen, als je hier vermogen voor beschikbaar hebt.
 • Budgetcoach, waarbij je wordt geholpen bij het beter beheren van je persoonlijke financiële situatie en verbeteringen in de verhouding inkomsten en uitgaven.
 • Jobcoach, waarin je wordt begeleid en ondersteund in het vinden van passend werk.

Welke oplossing voor jou geschikt kan zijn voor de verwachte betalingsproblemen is afhankelijk van je financiële situatie, de reden van de verwachte betalingsproblemen en welke actie naar verwachting het beste leidt tot een structurele oplossing voor de klant. Jouw belang is bij de besluitvorming centraal gesteld.

Betalingsproblemen oplossen

We vinden het belangrijk om jou als klant te helpen wanneer je betalingsproblemen hebt. Als wij een signaal krijgen dat je een betalingsachterstand hebt opgelopen, of onze pogingen om betalingsproblemen te voorkomen niet hebben gewerkt, gaan we samen proberen je betalingsachterstand weer in te lopen. We gaan daarin graag met je in gesprek. We nemen hiervoor contact met je op.

We kunnen je meerdere oplossingen bieden waarmee we streven naar woningbehoud en het voorkomen/beperken van verliezen voor jou. Per situatie wordt bekeken of en hoe de betaalbaarheid van de hypotheek kan worden verbeterd om betalingsproblemen te voorkomen.

Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende oplossingen overwogen worden:

 • Betaaltoezegging, waarbij we een afspraak maken over hoe je de betalingsachterstand terugbetaalt.
 • Betalingsregeling, waarbij we afwijkende afspraken maken over een realistische en haalbare regeling om de achterstand op je hypotheeklasten in te halen.
 • Maandlastenverlaging (tijdelijk), waarbij we tijdelijk een lagere maandlast afspreken, om de tijd te krijgen voor een structurele oplossing.
 • Budgetcoach, waarbij je wordt geholpen bij het beter beheren van je persoonlijke financiële situatie en verbeteringen in de verhouding inkomsten en uitgaven.
 • Jobcoach, waarin je wordt begeleid en ondersteund in het vinden van passend werk.
 • Looncessie, waarbij een deel van je inkomen direct naar ons gaat.

Als blijkt dat jij als klant niet mee wilt werken aan een oplossing, zijn we genoodzaakt om andere middelen in te zetten. Denk hierbij aan een huisbezoek, loonbeslag of zelfs het overgaan tot executieverkoop. Maar hopelijk is dat allemaal niet nodig.

Contact

Voorzie je mogelijke betalingsproblemen, bijvoorbeeld vanwege gestegen energielasten of omdat je je baan verliest? Het is belangrijk om eventuele betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te verhelpen. Onze speciale afdeling staat klaar om je te helpen. Neem gerust contact op.

Bijzonder beheer

Dynamic 010 242 1021 bijzonderbeheer@dynamiccredit.nl