Eerder of extra aflossen

Je kunt altijd extra aflossen op je hypotheek. Houd wel rekening met het maximale bedrag dat je kunt aflossen, zonder dat je een vergoeding hoeft te betalen. De extra aflossing kun je eenvoudig doen via MijnHypotheekOnline.

In de meeste gevallen geldt dat je maximaal 10% van de oorspronkelijke lening of leningdeel extra kunt aflossen per kalenderjaar. In je hypotheekvoorwaarden lees je welk percentage voor jouw hypotheek geldt. Wil je meer aflossen? Dan kan het zijn dat je hiervoor een vergoeding betaalt.

Hoewel het verlagen van je schuld altijd mag, zijn er misschien betere opties voor je. Je financieel adviseur kan samen met jou bekijken wat je het best kunt doen.

Volledig aflossen

Wil je je hypotheek volledig aflossen vóór de einddatum? Vraag dan minimaal een maand van tevoren een definitieve aflosnota op bij Stater. Vraag je financieel adviseur om advies.

Hoe los ik mijn hypotheekschuld af met de verkoopopbrengst van mijn woning?

Als je je woning verkoopt, moet je de hypotheekschuld aflossen met de verkoopopbrengst. De notaris zorgt ervoor dat je hypotheekschuld wordt afgelost. Is de verkoopopbrengst niet voldoende om de hypotheekschuld af te lossen? Dan is er sprake van een restschuld. Op deze pagina hebben we meer informatie over hoe om te gaan met een restschuld.

Wat doet de notaris?
  • Je dient een aflosverzoek in bij de notaris
  • De notaris vraagt de aflosnota op bij de bank. Hierin staan alle verschuldigde bedragen vermeld, zoals rente en de openstaande schuld van de hypotheek
  • Na het uitschrijven van de hypotheekakte bij het kadaster zorgt de notaris dat de hypotheek volledig of gedeeltelijk wordt afgelost
Goed om te weten

Je betaalt geen boeterente voor extra aflossen als je je woning hebt verkocht. Als je bij verkoop van je woning overwaarde hebt, is de bijleenregeling van toepassing.

  • De lening waarvoor renteaftrek geldt, mag niet hoger zijn dan de aankoopprijs van de nieuwe woning (inclusief aankoopkosten) na aftrek van de overwaarde van de oude woning. Dit is de eigenwoningschuld.
  • Overwaarde betekent voor de bijleenregeling het verschil tussen de verkoopopbrengst van de oude woning en de eigenwoningschuld op diezelfde woning plus de verkoopkosten.
  • Voor dit bedrag kan de rente worden afgetrokken als aan de overige voorwaarden wordt voldaan.