Verhuizen en je hypotheek meenemen

Als je een nieuwe woning koopt, kun je vaak gebruik maken van de verhuisregeling (ook wel: meeneemregeling). Of dit kan, hangt af van je hypotheekvoorwaarden.

Je kunt dan bijvoorbeeld het rentetarief en de aflosvorm meenemen naar je nieuwe hypotheek. Hierbij geldt:

  • Je neemt de voorwaarden mee die gelden tijdens je laatste rentevaste periode.
  • Je kunt deze voorwaarden meenemen in een leningdeel met een bedrag dat maximaal even groot is als de openstaande leensom van je bestaande hypotheek.
  • De resterende rentevaste periode en de looptijd van de lening blijven hetzelfde.
  • Als het nieuwe hypotheekbedrag hoger is dan de openstaande leensom, dan geldt voor het bedrag dat je extra leent de rente voor nieuwe hypotheken. Hiervoor is een andere rentevaste periode mogelijk. Deze extra lening wordt behandeld als een nieuwe hypotheekaanvraag. Je financiële situatie wordt dan opnieuw getoetst aan de hypotheekregels die op dat moment gelden.

Wil je gebruik maken van de verhuisregeling en jouw hypotheekvoorwaarden meenemen? Let er dan wel op dat je dit binnen 6 maanden na het aflossen van je oude hypotheek doet.

Ben je gescheiden? Let er dan op dat maar één partner de hypotheekvoorwaarden mee mag nemen. Als jij gebruik maakt van de verhuisregeling, vragen we je ex-partner om met een ondertekende afstandsverklaring afstand te nemen van deze regeling.