Risicoklasse aanpassen

In principe wijzigt de rente niet tijdens een rentevastperiode. Toch kan je rente wel wijzigen als je lening verandert van tariefklasse, bijvoorbeeld door een extra aflossing of door een wijziging van aflosvorm.

Tariefklasse

Leen je veel in verhouding tot de waarde van je woning, dan is ons risico groter en valt je lening in een hogere tariefklasse. Leen je weinig in verhouding tot de waarde van je woning? Dan hebben wij minder risico en valt je lening in een lagere tariefklasse.

Wordt je woning minder waard, dan wordt het risico voor ons hoger. Wij kunnen dan de tariefklasse aanpassen als je rentevaste periode is afgelopen of als je tijdens de rentevaste periode je lening verandert.

Je kunt ons ook vragen de tariefklasse aan te passen als je woning bijvoorbeeld meer waard wordt. Je moet dan wel een taxatierapport met de marktwaarde van je woning meesturen. Dit taxatierapport moet gevalideerd zijn door het NWWI, en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Los je af op je lening, dan wordt ons risico lager en kan het zijn dat je lening in een lagere tariefklasse valt. Voor het aanpassen van de tariefklasse neem je contact op met de klantenservice van Stater. Dit kan door te bellen naar 033 450 93 00, of te mailen naar info@stater.nl.