Een andere rentevastperiode kiezen

Als je rentevastperiode afloopt, kun je kiezen voor een nieuwe rentevastperiode. Je kunt er ook voor kiezen om tussentijds de rentevastperiode op te breken en een nieuwe te kiezen. Het kan zijn dat je hiervoor een vergoeding betaalt.

Rentevastperiode loopt af

Je ontvangt tenminste 3 maanden voor het einde van de rentevaste periode een verlengingsvoorstel met een nieuw renteaanbod. In het verlengingsvoorstel staat een aantal rentevaste perioden met het rente­percentage dat daarbij hoort. Hieruit maak je een keuze. Maak je geen keuze, dan wordt de rente automatisch voor een bepaalde periode vastgezet.

Voortijdig openbreken van lopende rentevastperiode

Je kunt er ook voor kiezen om eerder een nieuwe rentevastperiode te kiezen. Je breekt dan eigenlijk je contract open, en kiest een ander rentepercentage en aflosschema. Het kan zijn dat je hiervoor een vergoeding moet betalen, bijvoorbeeld als de nieuwe rentevastperiode een lagere rente heeft. Wil je meer weten over het voortijdig openbreken van je lopende rentevastperiode? Neem dan contact op met je adviseur. Deze kan de financiële en fiscale gevolgen hiervan in kaart brengen.

Voor het openbreken van je rentevastperiode betaal je € 100 administratiekosten.