Bouwdepot

Ga je jouw huis verbouwen? Dan krijg je te maken met een bouwdepot. Hier lees je wat het is en hoe het in zijn werk gaat.

Bij een lening voor de verbouwing van je woning wordt het leningbedrag in gedeelten uitbetaald, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Het niet uitbetaalde gedeelte houden we in een bouwdepot.

De minimale hoogte van zo’n bouwdepot is afhankelijk van je voorwaarden (raadpleeg hiervoor de acceptatiehandleiding) en een eventueel restant van een bouwdepot wordt afgelost op je lening. Dit geldt ook voor de verhuisregeling.

Voor leningen met NHG geldt dat een bouwdepot verplicht is wanneer er sprake is van kwaliteitsverbetering. Dynamic volgt de voorwaarden en normen van NHG, deze zijn te vinden op de website van NHG.

Voor leningen zonder NHG is een vrijwillig depot niet toegestaan, een bouwdepot is verplicht:

  • als de verstrekking en/of de risicoklasse van de lening is gebaseerd op de marktwaarde na verbouwing
  • bij nieuwbouw
  • bij het meefinancieren van energiebesparende maatregelen
  • bij achterstallig onderhoud
  • als de lening niet betaalbaar is gebleken na een box 3 toets

Belangrijke zaken rondom je bouwdepot:

  • De maximale duur van het bouwdepot is afhankelijk van je voorwaarden (raadpleeg hiervoor de acceptatiehandleiding). De looptijd kan eenmalig zes maanden verlengd worden. Over het uitstaande saldo zal na verlenging echter geen rentevergoeding meer gegeven worden.
  • Betalingen van bouwnota’s uit het bouwdepot doen we pas nadat de eigen middelen bestemd voor de verbouwing op zijn. Het restantdepot moet altijd voldoende zijn om de verbouwing te voltooien.
  • Uitbetaling uit het bouwdepot doen we aan de hand van getekende nota’s of een opgave van de taxateur over de voortgang van de verbouwing.
  • Bij een bouwdepot voor energiebesparende voorzieningen kan een beroep op het depot worden gedaan aan de hand van rekeningen of nota’s van een in energiebesparende voorzieningen gespecialiseerd bedrijf.
  • De nota’s moeten overeenkomen met een specificatie of offerte van de werkzaamheden die is afgegeven vóór finaal akkoord op de lening.

Wil je je bouwdepot verlengen, je verbouwplan veranderen of je depot stopzetten? Neem dan contact op met de klantenservice van Stater.