Reset naar begin

1
Onderpand
2
Inkomen
3
Financiële verplichtingen
4
Maximale hypotheek

Te financieren woning

 
i

i
i
De marktwaarde in verhuurde staat moet blijken uit een gevalideerd taxatierapport.

De marktwaarde die wij aanhouden is de laagste waarde van 1) de marktwaarde in verhuurde staat, 2) de marktwaarde in onverhuurde staat (leegwaarde) en 3) wanneer de woning minder dan 12 maanden geleden is aangekocht, de opstelsom van de aankoopsom, kosten koper, notaris-, adviseurs-, taxatie- en evt. verbouwingskosten.
i
i
Als de woning verhuurd is, dan nemen wij de huurinkomsten voor (basismethode 100% / maatwerkmethode 80%) mee als inkomen. Als dit niet zo is, rekenen wij met 50% van de markthuurwaarde zoals vastgesteld in het taxatierapport.
i
i
Dit zijn bijkomende kosten die horen bij de woning. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gas/water/licht en onderhoud. Deze wordt geschat op 10% van de huurinkomsten, maar kan je uiteraard zelf aanpassen naar de (verwachte) werkelijke waarde.

Kan ik je ergens mee helpen?