1
Onderpand
2
Inkomen
3
Financiële verplichtingen
4
Maximale hypotheek

Te financieren woning

 
i

i
i
De marktwaarde in verhuurde staat moet blijken uit een gevalideerd taxatierapport.
i
i
Als de woning verhuurd is, dan nemen wij de huurinkomsten voor (basismethode 100% / maatwerkmethode 80%) mee als inkomen. Als dit niet zo is, rekenen wij met 50% van de markthuurwaarde zoals vastgesteld in het taxatierapport.

Kan ik je ergens mee helpen?