Reset naar begin

Inkomen
Financiële verplichtingen
Onderpand
Maximale hypotheek

Inkomen

i
i
Vul hier je inkomen uit arbeid toe. Heb je andere bestendige inkomensbestanddelen zoals vakantiegeld, een 13e maand of een eindejaarsuitkering? Tel deze dan hierbij op.
i
i
Vul hier je toekomstig pensioen
i
i
Vul hier je bruto pensioeninkomen
i
i
Met huurinkomsten bedoelen wij ‘kale huur’, de werkelijke ontvangen huur geschoond voor servicekosten, gas, water, licht en eventuele erfpachtcanon. Indien het een gemeubileerde woning betreft worden huurinkomsten uit stoffering/meubilering niet meegenomen. Als er geen getekend huurcontract is gaan wij uit van 50% van de markthuur (zoals vastgesteld in een gevalideerd taxatierapport).

Kan ik je ergens mee helpen?